Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

PSYKOTERAPIA

 

”Mielekästä on kohdata ratkaisukeskeisellä ajattelu- ja työtavalla erilaisia elämän haasteita ja pulmatilanteita .”

 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa korostetaan toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä, yhteistyötä ja halutaan innostaa kehittämään luovia ratkaisuja miten päästä umpikujasta.

Ihminen hakeutuu psykoterapiaan yleensä erilaisten tunne-elämän ja/tai vuorovaikutussuhteiden vaikeuksien vuoksi työssä tai kotona. Hän on kenties kokenut eron tai muun kriisin tai työuupumuksen, josta ei selviä omin avuin. Terapiassa on mahdollisuus selvitellä omia tunteita ja eheytyä. Keskusteluissa kiinnitetään huomiota asiakkaan voimavaroihin, hyödynnetään sekä kannustetaan onnistumisista. Tässä luovassa prosessi tavoitteena on aina muutos, jonka asiakas itse määrittelee. Keskustelujen painopiste on tulevaisuudessa ja siinä, miten asiakas voisi tavoitteensa saavuttaa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tehokas ja edullinen lyhytterapian muoto. Käynti kestää kerralla 45-60 min ja tapaamiset sovitaan asiakaskohtaisesti 1-3 viikon välein.

Olen erityisen kiinnostunut positiivisesta psykologiasta. Psykoterapiassa minun kiinnostuksen kohteenani ovat erityisesti ahdistus, masennus, uupumus, unettomuus, avioerotilanteet, vuorovaikutusongelmat, työhyvinvointi, stressi, elämänhallinta-ja elämänmuutos tilanteet nuorilla ja aikuisilla, sekä ruuhkavuosien ja vammaisuuden mukanaan tuomat ongelmat perheissä.

Pidempikestoinen psykoterapia on mahdollista Kelan tukemana, jolloin tapaamiset ovat tiheämmin 1-2 kertaa viikossa. Minulla on Kela pätevyys sekä nuorille (16-25 v.) että aikuisille, niin yksilö- kuin perheterapiassakin.

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, Mindfulnessia, kotitehtäviä jne.

Yhdistelen integratiivisesti ratkaisukeskeisyyden ja dialogisuuden lisäksi tietojani tällä hetkellä käymästäni kognitiivisen psykoterapian koulutuksesta ja myös psyko-fyysisestä psykoterapiasta.

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksissa. Terapiassa myös harjoitellaan uudenlaisia käyttäytymistapoja kuten altistusta pelkotilanteisiin.

 
Yksilöpsykoterapia 90 €/45 min. 
                                        105 €/60 min.

Yksilöterapian Kela-korvaus 57,60 € nuorille ja aikuisille

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti ja Ratkes ry:n jäsen.

psykoterapia