Valmennus/Life Coaching

”Mielekästä on viihtyä omassa elämässään ja johtaa tunteitaan ja itseään.”

Valmennus – Life coaching – on toiminnaltaan ratkaisukeskeistä tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä.
Se perustuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen sekä positiiviseen psykologiaan ja sen taustat löytyvät urheiluvalmennuksesta.
Valmennus voi toimia osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa lisäämällä työssä ja arjessa jaksamista, mutta ei ole terapiaa.


Valmennuksen teemoja voivat olla mm.
– kokonaisvaltainen hyvinvointi
– uravalmennus ja työhyvinvointi
– ajan ja stressin hallinta
– vuorovaikutussuhteet
– tasapaino työn ja kodin välillä
– läsnäolon taito
– parisuhde-, sinkku- tai perhevalmennus
– tunne-elämän valmennus
– muutostilanteet
– unelmaelämävalmennus
– oman elämän johtajuus

Valmentaja ei neuvo vaan aktiivisen kuuntelun, kysymysten asettelun ja mielenkiintoisten harjoitteiden avulla auttaa asiakasta oivaltamaan olennaisen. Harjoituksissa käytetään apuna mm. NLP:tä ja Mindfulnesia.
Valmennuksessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta ja näin hän huomaa mihin elämän osa-alueelle kaipaa muutosta. Valmennus auttaa asiakasta nauttimaan enemmän tästä hetkestä ja löytämään omat voimavaransa ja tavoitteensa työssä, elämässä ja ihmissuhteissa. Valmennuksen aikana asiakas rakentaa hänelle sopivan toimintasuunnitelman, jonka avulla hän pääsee kohti haluttua muutosta ja saavuttaa tavoitteensa.

Valmennustapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Valmennuskertoja on 1-2 viikon välein 60 minuuttia kerrallaan.
Kertojen määrä sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti parista
kerrasta useisiin kuukausiin.
Yksilövalmennus (Life coaching) 115 €/60 min.